historiemuziek@taveernetivoli.nl

Ten tijde van Napoleon is de lokatie van Taveerne Tivoli al bij het kadaster opgegeven onder de naam ‘Voordhuis’ en in historische bronnen wordt het pand, gelegen aan de Hondemotsweg, al alszijnde uitspanning in bronnen vermeld in 1434.

De Hondemotsweg was in 1832 bekend als directe route van Zwolle naar Duitsland en in 1840 had de familie Voordhuis op de lokatie van Taveerne Tivoli een uitspanning met café-restaurant, waar reizigers hun paarden konden uitspannen en zelf konden laven.

De oude uitspanning bestond uit het ‘voorhuis’ met de functie van café-restaurant, alwaar koetsiers en andere gasten konden ontspannen en het ‘achterhuis’ de stallen waar de paarden uitgespannen en verzorgd konden worden. Zo werd deze lokatie rond 1840 een pleisterplaats waar reizigers elkaar ontmoeten en handelaren samen kwamen, hier werden ladingen overgeladen en konden reizigers in-, uit- en overstappen.

In 1914 werd er een nieuwe voorpui aan het pand toegevoegd. Deze pui heeft menig Raaltenaar verafschuwd want de pui werd ‘vééls te modern’ bevonden.

Rond 1945 werd een groot deel van het oude pand door brand verwoest en bleef slechts de voorzijde, zonder dak, in stand.

In 1947 hebben de toenmalige eigenaren schetsplannen ingediend voor de herbouw van de uitspanning, de plannen zijn toendertijd echter niet uitgevoerd. De uitspanning, zoals deze de 100 jaren hieraan voorafgaand in gebruik was werd niet meer als zodanig gebruikt en slechts de manege en het hengstenstation bleven intact.

In 1992 heeft Gemeente Raalte de grond gekocht en in 1995 hebben zij alle oude gebouwen gesloopt en werd de grond bouwrijp gemaakt en hebben zij het bestemmingsplan en de horeca-functie gegeven.

Eind 1999 werd het pand per opbod verkocht en kwam Taveerne Tivoli in handen van de familie Middelbosch, de huidige eigenaren.

Bij de aankoop in 1999 stond het pand dus al jaren leeg en was er weinig over van de uitstraling van weleer…

Het karakteristieke interieur is volledig nieuw gebouwd welliswaar met oude bouwmaterialen waardoor het de uitstraling weer heeft van die van een oude herberg. De haard is afkomstig uit een Frans kasteel (alwaar alleen in de wintermaanden een rijke heer uit Wit Rusland woonde) en komen de ornamenten rondom de haard uit het Canisius College in Nijmegen.

Zo kent niet alleen de lokatie maar ook zeker het interieur een rijke historie…